Müük / Hooldus: +372 6180099
Tehniline tugi: 1211 (1.99€/minut)

Hoolduse tingimused

Valge Klaar on alates 2014 märts Apple ametlik garantii -ja hoolduspartner. Teostame garantiitöid kõikidele Apple poolt müüdavatele toodetele. Meie hoolduskeskus läbib regulaarselt Apple tingimustele vastavuse kontrolli ning kõik meie tehnikud on tunnustatud Apple sertifikaatidega.

Tuues seadme hooldusesse nõustute hooldustöö vastuvõtu tingimustega:

1. Valge Klaari poolt antud hoolduse tööleht ja/või isikut tõendav dokument on aluseks seadme hooldusest kättesaamiseks.

2. Vedeliku-, elektrilise-, niiskus- ja/või mehhaanilise kahjustusega Seadet hooldatakse vaid tasulise tööna, kusjuures nimetatud kahjustuse korral võib:

2.1 hoolduse käigus ilmneda, et Seade on kahjustunud sellisel määral, et seda ei ole võimalik hooldada.

2.2 hoolduse ajal Seade täielikult rikneda, mis teeb võimatuks selle endises seisus tagastamise kliendile.

2.3 peale hooldust Seadmel ilmneda uusi rikkeid, sest nimetatud kahjustuste tõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada kui ulatuslikult on Seade kahjustunud.

3. Tulenevalt hooldustööde eripärast ei garanteerita kliendile andmete säilimist.

4. iDeal Group AS ei vastuta hoolduse käigus kuluobjektide (aku) normaalsest kulumisest tekkivate probleemide eest.

5. iDeal Group AS ei garanteeri seadmele paigaldatud ümbriste, kaitseklaaside, kilede ja kleebiste säilimise, seadme remonditöö käigus.

6. Klient on kohustatud Seadme ära viima kolme kuu jooksul hetkest, kui Kliendile teatati Seadme hooldustööde lõppemisest. Selle tähtaja ületamisel on iDeal Group AS-l õigus seade realiseerida remondi ja/või laokulude katteks.

7. Vastavalt Apple nõuetele võib iDeal Group AS saata anonüümset diagnostikainformatsiooni hoolduses oleva seadme riistvara kohta Apple'le.

8. Remonditööle ja remonditöös kasutatavatele varuosadele kehtib 90-päevane garantiiaeg.

9. Tuues seadme iDeal Group AS-i hooldusesse, mõistab klient hoolduse tingimusi ja nõustub nendega.

Loe Apple garantiitingimusi