Uus Apple seade

1. KORRALDAJA

Kampaaniat korraldab iDeal Group AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10390835. (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania ,,Vaheta vana seade uueks Apple’ks" (edaspidi ,,kampaania”) toimub ajavahemikul 06.–30.06.2022 (edaspidi kampaaniaperiood).

2.2. Kampaanias osalevad kõik kliendid, kes toovad kampaaniaperioodil Valge Klaar salongidesse mistahes vana seadme. Kui vana seadme väärtus on vähemalt 100€, lisab iDeal Group AS omalt poolt boonusena seadme väärtusele 50€ uue toote ostmiseks. Seade hinnatakse salongis kohapeal salongitöötaja poolt. Seadme eest saadavat summat koos boonusega saab kasutada kohapeal uue toote ostmiseks.

2.3. Kui tagasiostu hind on sobilik, siis aidatakse kliendil salongis kohapeal valida uus toode ning saada hinnast koheselt soodustust vastavalt vana toote väärtusele. Soodustus laieneb ainult uutele, laos olevatele seadmetele ja lisavarustusele. Soodustus ei laiene hoolduse teenustele ja koolitustele.

2.4. Kampaania raames saab uue seadme ostuks tagasi tuua kuni 5 vana seadet, kuid boonus lisatakse ühe, kõige kallima seadme väärtusele, mille väärtus on vähemalt 100€.

2.5. Enne vana seadme tagastamist palun laadida seadme aku täis ja hoida käepärast Apple ID parool või teha seade andmetest tühjaks.

2.6. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele ning nendega nõustumist.

2.7 Vana seadme eest saadavat summat ei hüvitata kliendile rahas ega kinkekaardina. Summat koos boonusega saab kasutada ainult uue toote ostmiseks samal hetkel, kui vana seade salongi tuuakse.

2.8 Kampaania rakendub nii era- kui ärikliendile.

3. MUUD TINGIMUSED

3.1. Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt iDeal Group AS isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt https://www.ideal.ee/ee_ee/privaatsuspoliitika/). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

3.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3.3. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega ,,Tagasiostukampaania” hiljemalt 10.07.2022 e-mailile myyk@valgeklaar.ee

Tagasiostu kalkulaator

Tagasiostu soodustus laieneb uutele seadmetele ja lisatarvikutele. Tagasiostu on võimalik tuua lisaks Apple'ile ka teiste tootjate seadmeid, kuid online hinda kuvame ainult Apple seadmetele.
Seadme leidmiseks palun kasuta oma Apple seadme nime, seerianumbrit või IMEI koodi.

Tagasiostu väärtus on indikatiivne. Reaalne tagasiostu väärtus selgub kohapeal.